ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 31. května 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel konkrétně požaduje zaslání kopie rozhodnutí ČTÚ vydaného v řízení o námitce proti vyřízení reklamace, o kterém se hovoří v Monitorovací zprávě č. 5/2018.

ČTÚ dne 14. června 2018 obdržel doplňující žádost, kde žadatel žádá i o poskytnutí prvostupňového rozhodnutí.

ČTÚ žádosti vyhověl a informace žadateli poskytl.

čj. ČTÚ-31 538/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top