ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 14. května 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel konkrétně žádá o informace o nejvyšších sankcích uložených ČTÚ podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2016, 2017 a 2018.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 21. května 2018.

Soubory ke stažení
Top