ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 30. května 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací o celkových nákladech za nakupovaný papír A4 gramáže 80 g/m2, o nákladech na tonery a cartridge, o nákladech na tiskárny a multifunkční grafická zařízení a na jejich servis, údržbu a opravy včetně souvisejícího specializovaného SW a HW, o počtu funkčních tiskáren a počtu pracovníků využívajících tato zařízení a o sdělení totožnosti hlavních dodavatelů uvedeného sortimentu výrobků.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 12. června 2018.

čj. ČTÚ-32 014/2018-623
odbor informatiky

Soubory ke stažení
Top