ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 22. 5. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

ČTÚ byl žádán o poskytnutí informací vztahujících se k podnětu k zahájení správního řízení, který byl ČTÚ doručen dne 15. 8. 2017 ze strany žadatele.

Žádosti bylo po jejím posouzení vyhověno a informace byly žadateli v souladu se žádostí poskytnuty.

čj. ČTÚ-31 005/2018-636

Soubory ke stažení
Top