ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 28. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí č.j. ČTÚ-51 367/2014-603.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to dopisem ze dne 28.5. 2018.

čj. ČTÚ-30 282/2018-637
odbor pro jihomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top