ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 29. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval informace, zda a v kolika případech byla uznána vinou ze spáchání přestupku podle zákona o elektronických komunikacích jím označená osoba. Pokud ano, požaduje zaslání předmětných rozhodnutí a pokud byla podle těchto rozhodnutí uložena pokuta nebo náklady řízení, zda a v jaké výši byla uhrazena.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 9. 4. 2018.

čj. ČTÚ-20 289/2018-637
odbor pro jihomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top