ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 11. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ČTÚ byl žádán o poskytnutí informací vztahujících se k podnětu k zahájení správního řízení, který byl ČTÚ doručen ze strany žadatele dne 15. 8. 2017.

Žádosti bylo po jejím posouzení vyhověno a informace byly žadateli poskytnuty.

čj. ČTÚ-10 797/2018-636
odbor pro východočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top