ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 15. 2. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ žadatelem požádán o poskytnutí informací týkajících se podmínek pro zřízení placených telefonních čísel určených poskytovatelům služeb v elektronických komunikacích za zvýšenou cenu („devítistovky“), podmínek k poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování zpoplatněných služeb on-line v mobilních sítích, televizním vysílání či tištěné verzi (výše ceny, jakou si lze účtovat, v případě odeslání SMS na tel. č. 900, výnos ze zpoplatněných SMS včetně daňových povinností z dosažených zisků) a sjednání smluv o propojení telekomunikačních sítí a o přístupu k sítím elektronických komunikací.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím doporučené zásilky odevzdané k poštovní přepravě dne 22. 2. 2018.

čj. ČTÚ-6 233/2018-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top