ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") obdržel dne 3. ledna 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informace ohledně personálního složení zkušební komise ve smyslu § 37 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, před níž vykonávali / vykonávají zaměstnanci ČTÚ, kteří se v té či oné míře zabývají oblastí poštovních služeb, úřednickou zkoušku. Současně požádal o sdělení, kdo v této komisi byl / je odborným garantem, pokud jde o přezkušování znalostí z oboru poštovních služeb tvořících zvláštní část úřednické zkoušky.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 10. ledna 2018.

čj. ČTÚ-1 073/2018-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top