ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 20. prosince 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel žádal o poskytnutí kopie rozhodnutí ukládající České poště změnu poštovních podmínek a dále poskytnutí znění původního a aktuálního znění konkrétních článků poštovních podmínek.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 29. prosince 2017.

čj. ČTÚ-79 246/2017-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top