ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 7. 12. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o data žádostí / podnětů společnosti Radio Kroměříž, s.r.o., podaných na ČTÚ v letech 2013 a 2014 a o vyžádaná stanoviska RRTV od ČTÚ, týkající se oblasti Kroměřížska a Zlínska.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci e-mailem dne 20. prosince 2017.

čj. ČTÚ-78 667/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top