ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") obdržel dne 2. prosince 2017 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informace ohledně personálního složení Rady ČTÚ (včetně obsazení funkce jejího předsedy) ke dni 1. 1. 2012 a dále sdělení, k jakým změnám ve složení Rady a obsazení funkce jejího předsedy od té doby až dodnes došlo (včetně dat těchto změn).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 15. prosince 2017.

čj. ČTÚ-78 468/2017-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top