ZVEŘEJNĚNÍ informace, poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") obdržel dne 19. září 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požádal o poskytnutí informací, na základě jakých oprávnění či rozhodnutí ČTÚ je Český rozhlas oprávněn šířit rozhlasové programy v digitální síti DAB+, včetně poskytnutí kopií příslušných oprávnění či rozhodnutí.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl ČTÚ poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 26. září 2017.

V části žádosti týkající se poskytnutí kopií příslušných oprávnění či rozhodnutí vydal ČTÚ samostatné rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-40 624/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top