ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 10. prosince 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V žádosti byl ČTÚ požádán o zaslání kopie usnesení čj. ČTÚ-56 289/2017-634/KrM  ze dne 14. 9. 2017, kterým správní orgán vyzval navrhovatele k doplnění data narození. Současně požadoval zaslání odpovědi v elektronické podobě na jím uvedenou e-mailovou adresu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dne 17. prosince 2018. 

čj. ČTÚ-67 965/2018-634
odbor pro západočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top