Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2016

Praha, 11. listopadu 2016 – Rada ČTÚ vyslechla informaci o výsledku kontroly plnění závazku z aukce LTE ve smyslu zajištění ekonomické replikovatelnosti maloobchodních služeb síťových operátorů na základě velkoobchodních služeb k mobilním sítím LTE, tedy zda velkoobchodní ceny z referenčních nabídek umožňují alternativním poskytovatelům ziskové podnikání na podřazeném maloobchodním trhu nebo trzích.

Kontrola byla provedena u společností O2 a Vodafone vzhledem k tomu, že předchozí výzvu k úpravě cen ve stanoveném termínu uposlechla pouze společnost T-Mobile. Výsledky kontroly budou zaslány ve formě protokolu o kontrole oběma subjektům a po vyřízení případných námitek úřad vyzve společnosti k úpravě cen.

Rada dále projednala dokument upřesňující principy, jimiž se ČTÚ hodlá řídit při posuzování souladu nabízených služeb přístupu k internetu s principy síťové neutrality. Tento materiál, obsahující například interpretaci pravidel tzv. zero-ratingu, nebo omezování přístupu k obsahu, ČTÚ využije jako podklad pro chystaný workshop a současně jej zveřejňuje. ČTÚ dále zveřejňuje pracovní překlad Pokynů sdružení BEREC doplňující nařízení Evropské komise k této problematice.

Soubory ke stažení
Top