ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal dne 26. března 2014 podle § 21 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Úřad Zprávu uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích dne 26. března 2014 v částce 6/2014 Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XLII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top