ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyhlásil dne 22. srpna 2022 v částce 8/2022 Telekomunikačního věstníku výběrové řízení na poskytovatele povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) (dále jen "zvláštní ceny"), a to nejen v pevném místě.

Úřad dne 7. září 2022 uspořádal v souladu s bodem 3 písm. c) vyhlášeného výběrového řízení zodpovídání otázek zájemců o účast ve výběrovém řízení, na kterém byly přednostně zodpovězeny otázky zaslané Úřadu do 2. září 2022.

Odpovědi k položeným otázkám lze nalézt zde.

Na jednání byly položeny doplňující dotazy. I tyto Úřad zodpoví a jejich znění zveřejní.

čj. ČTÚ-35772/2022-610/III.vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top