SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že předseda Rady ČTÚ vyhověl v řízení podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, žádosti společnosti O2 Czech Republic a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, Michle, IČO 60193336, a rozhodl o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz vydaného dne 9. října 2015 pod čj. ČTÚ-52 417/2015-613/III. vyř.

Příděl je platný do 22. října 2024.

čj. ČTÚ-47 146/2019-613/II.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top