SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad sděluje, že předseda Rady ČTÚ vyhověl v řízení podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, žádosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČO 25788001, a rozhodl o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací vydaného dne 1. srpna 2005 pod čj. 26824/2005-613/II. vyř., ve znění pozdějších rozhodnutí o změně.

Příděl je platný do 15. ledna 2021.

čj. ČTÚ-47 146/2019-613/II.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top