Změna č. 1 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání

Řídící výbor Fóra pro zavedení přenositelnosti čísel projednal a v souladu s ustanovením Čl. 22 odst. 5 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání rozhodl a přijal...

Změnu č. 1 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání,

kterou se mění dokument Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (červen 2002), takto :

Část první
Změna dokumentu

  1. V Čl. 3 odst. 1 se věta "O přístupu k Internetu prostřednictvím služby CS bude rozhodnuto do 31.7.2002." zrušuje.
  2. V Čl. 3 odst. 1 písm. c) zní :"c) volání na negeografická čísla kromě volání na čísla mobilních operátorů a kromě volání na přístupová čísla ke službě Internet.".

Část druhá
Účinnost

Změna č. 1 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne : 24. července 2002

Ing. David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Ing. Svatoslav Novák v.r.
předseda
Asociace provozovatelů veřejnýchtelekomunikačních sítí

Top