Zahájení veřejné konzultace k návrhu stanoviska RSPG ke Světové radiokomunikační konferenci

Skupina pro politiku rádiového spektra (Radio Spectrum Policy Group) přijala k veřejné konzultaci text Opinion RSPG on the ITU-R World Radiocommunication Conference 2023, který formuluje návrhy doporučení společného postupu členských států Unie u vybraných bodů programu konference WRC 2023. Výstupem konference je zejména pravidelná aktualizace Radiokomunikačního řádu, který stanovuje základní pravidla využívání rádiového spektra radiokomunikačními službami. Pravidla usnadňují využívání spektra mezi státy navzájem. Návrhy připomínek lze uplatnit na https://rspg-spectrum.eu/public-consultations/ do 12. srpna 2022.

Top