Workshop Metodika měření parametrů pevných sítí

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) uspořádal dne 3. srpna 2016 odborný workshop k „Metodice pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných komunikačních sítí“.

Uvedený materiál deklaruje postupy, kterými chce ČTÚ ověřovat vybrané parametry pevných datových sítí, a to jak pro potřeby řešení podnětů účastníků služeb elektronických komunikací na nekvalitu služeb, tak i ověřovat parametry nově budovaných nebo modernizovaných sítí nové generace.

Uvedená metodika byla poskytnuta odborné veřejnosti k připomínkám. Cílem wokshopu bylo seznámit odbornou veřejnost s vypořádáním zaslaných připomínek. Vzhledem k tomu, že na tomto workshopu byly prezentovány ještě další podněty, rozhodl se ČTÚ tyto skutečnosti zapracovat do předloženého materiálu s tím, že vypořádání všech připomínek ze strany ČTÚ bude provedeno do poloviny srpna a následně bude všem zúčastněným subjektům poskytnuto k využití.

Vzhledem k zájmu a požadavkům zúčastněných zveřejňuje ČTÚ na tomto místě všechny pracovní materiály, které byly v rámci workshopu prezentovány, včetně prezentovaných zkušeností v diskuzi.

Top