Workshop „Digitalizace a digitální dividenda“

Ve dnech 25. a 26. září 2008 se v TOP Hotelu Praha v návaznosti na veřejnou konzultaci k informačnímu a komunikačnímu dokumentu ČTÚ Digitální dividenda uskuteční workshop „Digitalizace a digitální dividenda“.
Jeho cílem je zejména seznámení s aktuálním vývojem digitalizace, poznatky z veřejné konzultace a diskuse účastníků k otázkám budoucího vývoje a využití rádiového spektra.
Mezi účastníky budou zástupci státní správy, odborné veřejnosti i zahraniční hosté.

Další informace vč. on-line registrace jsou uvedeny na stránce
www.digitalni-dividenda.cz

Top