Výzva všem držitelům telekomunikačních licencí

Český telekomunikační úřad žádá všechny držitele telekomunikačních licencí, na které se vztahuje povinnost podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., aby neprodleně předložili uzavřené smlouvy o propojení, pokud tak již neučinili.

Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí nebo poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb jsou povinni podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o propojení sítí nebo o přístupu k síti předat Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen ČTÚ) úplné znění uzavřené smlouvy. ČTÚ v rámci cenové kontroly, prováděné k ověření cenových informací, sloužících mimo jiné i k výpočtu podílů na trhu, zjistil, že někteří držitelé licencí uvádějí úhrady za propojení podle smluv, které nejsou na ČTÚ k dispozici.

Žádáme proto všechny držitele telekomunikačních licencí, na které se vztahuje povinnost podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., aby neprodleně předložili uzavřené smlouvy o propojení, pokud tak již neučinili.

ČTÚ č.j. 11374/2004-611
odbor ekonomické regulace

Top