VÝZVA K VEŘEJNÉ KONZULTACI

Evropská komise zveřejnila Zprávu o implementaci tzv. univerzální služby v oblasti poštovních služeb, kterou vytvořila jedna z pracovních skupin ERGP (European Regulators Group for Postal Services). Zpráva popisuje změny na trhu poštovních služeb ve vztahu k rozsahu a požadavkům na zajištění univerzální služby. Dokument je nyní připraven k veřejné konzultaci.

ERGP vyzvala všechny zainteresované subjekty (provozovatele poskytující poštovní služby včetně těch, kteří zajišťují univerzální službu, spotřebitelské organizace, organizace sdružující provozovatele poštovních služeb, odborové organizace i internetové obchody) k vyjádření.
Podněty či připomínky lze zasílat na e-mailovou adresu markt-ergp@ec.europa.eu, v kopii na adresu podatelna@ctu.cz, a to do 14. listopadu 2014. Česká verze této zprávy je zveřejněna zde.

Jak již dříve Český telekomunikační úřad informoval, k problematice poštovních služeb bude 19. listopadu 2014 v Bukurešti uspořádán workshop, do něhož se mohou zapojit všechny subjekty zajímající se o tuto problematiku. Registraci je možné provést prostřednictvím e-mailové adresy markt-ergp@ec.europa.eu.

Top