VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona.

Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 19 726/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top