VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit jako povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby

podle § 3 odst. 2 zákona o poštovních službách tak, aby byla zajištěna jejich trvalá dostupnost prostřednictvím sítě provozoven na celém území České republiky ve stanovené kvalitě, za dostupné ceny, každý pracovní den a způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl podle § 37 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů přezkum v oblasti poštovních služeb. Podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách konzultuje ČTÚ s dotčenými subjekty odůvodněný záměr uložit povinnost poskytovat a zajišťovat jednotlivé základní služby.

Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 31. ledna 2017.

čj. ČTÚ-111 987/2016-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Soubory ke stažení
Top