VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 101, 800 040 404, 800 050 505, 800 060 606, 800 070 707, 800 080 808, 800 090 909, 800 155

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 101, 800 040 404, 800 050 505, 800 060 606, 800 070 707, 800 080 808, 800 090 909, 800 155 155, 800 305 305, 800 404 404, 800 603 603, 800 668 668, 800 686 868, 800 844 844, 800 848 484, 800 882 882, 800 883 883, 800 884 884, 800 885 885, 800 886 886, 800 887 887, 800 889 889, 800 899 899, 800 919 919, 800 992 992, 800 012 345, 800 383 838, 800 484 848, 800 515 515, 800 585 858, 800 616 616, 800 717 717, 800 775 775, 800 778 778, 800 779 779, 800 787 878, 800 818 818 a 800 989 898.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 26 844/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top