VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 277 277, 800 301 301, 800 302 302, 800 303 303, 800 322 322, 800 332 332, 800 424 424, 800 441

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 277 277, 800 301 301, 800 302 302, 800 303 303, 800 322 322, 800 332 332, 800 424 424, 800 441 441, 800 455 455, 800 501 501, 800 502 502, 800 503 503, 800 504 504, 800 505 505, 800 511 511, 800 544 544, 800 566 566, 800 580 580 a 800 611 611.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 31 538/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top