VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 013 013, 800 212 212, 800 234 234, 800 288 288, 800 312 312, 800 323 232, 800 363 636, 800 373 373, 800 443 443, 800 456 456, 800 556 556, 800 565 656

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
 1. 800 013 013 11. 800 556 556 21. 800 741 741
 2. 800 212 212 12. 800 565 656 22. 800 821 821
 3. 800 234 234 13. 800 567 567 23. 800 838 383
 4. 800 288 288 14. 800 605 605 24. 800 877 877
 5. 800 312 312 15. 800 621 621 25. 800 898 898
 6. 800 323 232 16. 800 622 622 26. 800 901 901
 7. 800 363 636 17. 800 654 654 27. 800 963 963
 8. 800 373 373 18. 800 663 663 28. 800 987 987
 9. 800 443 443 19. 800 676 767 29. 800 998 998
10. 800 456 456 20. 800 693 693

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 55 389/2010-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top