VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 040 008, 800 080 008, 800 414 008, 800 494 949, 800 515 151, 800 717 008, 800 787 008, 800 808 008

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo
 1. 800 040 008  4. 800 494 949  7. 800 787 008
 2. 800 080 008  5. 800 515 151  8. 800 808 008
 3. 800 414 008  6. 800 717 008

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 6 421/2010-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top