VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Návrh všeobecného oprávnění byl předložen 8. února 2023 k veřejné konzultaci. Na základě došlých připomínek a komentářů provedl ČTÚ v návrhu některé změny, týkající se zejména podmínek provozu dálkově ovládaných neobsazených stanic (tzv. hotspotů) a předkládá proto takto upravený návrh do opakované veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-ČTÚ-6 357/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení

Připomínky

Rozumný kompromis

17.05.2023 - 16:51 Lukáš Alexander

Zdravím.
Je vidět že druhý návrh obsahuje kompromis z obou stran. Sice to eliminuje náhodné spojení při skenu, aniž bych aktivoval HS, ale na druhou stranu, nevím-li že jde o HS, nedám sub tón. Proto hodnotím práci ČTU jako vydařenou.
Jedinou škodou je omezení na 15 km od hranic. Však vysílat je povoleno ve všech okolních zemích. Proto vidím toto omezení jako trochu nešikovné. Proto bych byl rád za zrušení - vždyť VO obsahuje páku v případě rušení a HS lze v tomto případě omezit/vypnout.

Děkuji za zvážení a přeji spoustu spokojených uživatelů CB pásma!
S pozdravem Lukáš Alexander

Celkově velmi dobrý návrh; jen prosím doplnit dopravní info od lidského uživatele

17.05.2023 - 20:59 Martin

Velmi dobrý návrh. Je vidět, že pracovníci ČTÚ si pečlivě pročetli připomínky pod prvním návrhem a maximum z nich zapracovali do nového návrhu.
To oceňuji, to rozhodně není ze strany státu obvyklý postup. Výsledek je velmi dobrý a myslím, že zohledňuje představy obou stran - to říkám jako člověk, který není ani hotspotář, ani antihotspotář.

Ale ještě by to chtělo doladit dvě drobnosti (i když je vidět, že se s těmi tématy pracovalo a hodně se v nich odminule vylepšilo).
I když jsou formulace o vysílání bez příjmu / pokusu o spojení lepší, než dřív,
tak bych do bodu 3g (vysílání bez spojení nebo pokusu o navázání spojení s jinou obsluhovanou stanicí )
ještě doplnil krátké sdělení důležité informace.

Když ne jiné informace jinde, tak alespoň na ch 10 a 19 dopravní informace.

To je teď zohledněno "s výjimkou vysílání dle bodu 3 d)" jen pro automaty ŘSD.

Ale pořád se nemyslí na řidiče či jiné živé uživatele, kteří chtějí výzvou na kanále varovat ostatní před nehodou, kolonou či jiným nebezpečím, aniž by se chtěli s někým spojit. To by bylo dobré přidat.

Takový řidič na tom kanále přijímá, takže s bodem 3 d (příjem na tom kanále) nekoliduje,
ale s bodem 3 g (pokus o spojení) v kolizi je.

Prosím o výjimku pro krátká varování.
Aspoň ta doprava na ch 10 a 19, když už nic jiného.

A díky za oddělení opakovačů od hotspotů a zachování opakovačů v jejich původní podobě.

cb se resi vice, nezli ama

19.05.2023 - 07:19 Rudolf

Neuvěřitelné.
CB pásmo, zarušené z celé Evropy od např. přenosů z kostelů a dalších,....kde pásmo 27.555 +- celou dobu nikdo neřeší, kde se jede cca 100W ....ama!! kde lide platí poplatky..to vše je v pozadí za službou pro zájemce na cb pásmu , díky rušení v létě pomalu nepoužitelném. Tohle až se dozví platící ama, tak se budou dávat hromadné stížnosti na čtú.Navíc p. Macek mi osobně do telefonu tvrdil, že bude řešit úmyslné rušení a místo toho omezuje službu pro lidi, která se mu líbila! ?? Navíc ještě na Lupa.cz naprosto neodborné sespsání článku k této záležitosti.
Celkově je mi smutno z celého čé té ú....jen vybíraj prachy a škodí slušným lidem. To je vše.

Nové VO

19.05.2023 - 11:26 David Šlapal

Dobrý den,
rád bych podpořil tuto verzi VO, která je dle mého názoru přesným kompromisem mezi potřebami všech uživatelů pásma. Jsem rád, že se to podařilo i navzdory značně emotivní části diskutujících spoluobčanů.
David Šlapal OK2DDS

Komentář

19.05.2023 - 14:36 Jan Grestenberger

Tento návrh má již rozumnější legislativní obsah. A je vidět, že na něm ČTU zapracoval s přispěním věcných připomínek. Co by mohlo být k diskuzi , jsou pouze technické parametry.

Měření PSV

30.05.2023 - 21:09 Vojtěch Hanáček

Dobrý den, ještě bych poupravil odstavec č.3. Jelikož po takovéto úpravě vo-r nejsem legálně schopen zkontrolovat poměr stojatých vln, natož doladit anténu. Myslím, že by se na tuto činnost nemělo zapomínat, protože měření PSV je přeci vysílání bez pokusu o navázání spojení.

Je podmínka min.15km od hranic s (A a PL) pro provozu Hotspotů relevantní?

30.05.2023 - 23:10 POZOR CB HRANIČNÍ KONTROLA OD ČTÚ?

Vzhledem k tomu, že Rakousko nezakazuje CB Hotspoty (v Rakousku známé jako CB Gateway) poblíž hranic s CZ a dokonce několik CB Hotspotů v Rakousku je již několik let provozováno nedaleko od CZ hranic:
- Rakouský CB Hotspot Heidenreichstein, 37. kanal, 27,375 MHz, Waldviertel, vzdálenost 7km od hranice s CZ
- Falkenstein, 6,21km od CZ hranice
- Staatz, 9,17km od CZ hranice

tak nedává smysl, abysme v CZ chránili Rakouské uživatele tím, že zakážeme CB Hotspoty 15km od Česko-Rakouských hranic.
Zdroj:
www.cb-funk.at
www.gateway-oesterreich.at
www.gateways-austria.at

Z výše uvedených důvodů je na místě, aby byla podmínka provozu CB Hotspotů 15km od hranice s Rakouske v připravovaném VO pro CB 27MHz ZRUŠENA!

P.s. také stojí za zvážení, jestli tuto podmínku nezrušit i u Polska, které využívá jinou kanálovou rozteč i jiné frekvence. V Polsku se na CB nevysílá v pásmu 26.565 MHz až 26.955 MHz jako v ČR, ale vysílá se pouze v pásmu 26.960 MHz až 27.400 MHz, tudíž k rušení nemůže docházet.
Zdroje:
http://fldx.org/site/pol-cb-channels.php

Channel Frequency
1 26.960
2 26.970
3 26.980
4 27.000
5 27.010
6 27.020
7 27.030
8 27.050
9 27.060
10 27.070
11 27.080
12 27.100
13 27.110
14 27.120
15 27.130
16 27.150
17 27.160
18 27.170
19 27.180
20 27.200
21 27.210
22 27.220
23 27.250
24 27.230
25 27.240
26 27.260
27 27.270
28 27.280
29 27.290
30 27.300
31 27.310
32 27.320
33 27.330
34 27.340
35 27.350
36 27.360
37 27.370
38 27.380
39 27.390
40 27.400

Přidat připomínku

Top