VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/18/XX.2005 k provozování účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích, s

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/18/XX.2005 k provozování účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích, sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné komunikační síti.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/18/XX.2005 k provozování účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích, sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné komunikační síti, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–38/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích. Povinnosti stanovené generální licencí byly převedeny ve stejném rozsahu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23826/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Top