VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/XX.2005 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/11/XX.2005 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/11/XX.2005 k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generální licence č. GL–36/R/2000 , v platném znění, která byla vydána před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23819/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/11/07.2005-21 zde.


Připomínky

Platnost

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Proč toto VO má platit jen do konce roku 2010?

Připomínky

22.11.2015 - 15:04 Marek Rosa
Společnost: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

1) k čl. 2, odst. : stanice pracující v pásmu 450 MHz jsou určeny nejen pro hlasovou komunikaci, ale i pro přenos dat - viz i původní GL-36/R/2001. Není důvod nové všeobecné oprávnění zužovat pouze na hlasovouz komunikaci.2) k čl. 2, odst. 3: Stanice provozované v kmitočtovém pásmu 450 MHz pracují s kanálovou roztečí 25 kHz a nikoliv s roztečí 20 kHz - viz i původní GL-36/R/2001. Tato připomínka je zásadní, navrhovaný text bezdůvodně zcela mění podmínky již vybudovaných, existujících a provozovaných sítí.3) k čl. 3, odst.3: Platnost všeobecného oprávnění stanovit do 31.12.2005, jako je tomu u řady dalších VO.

Doplnění podle "Pravidel Českého telekomunikačního ú...

22.11.2015 - 15:04 Marek Rosa
Společnost: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Právnická osoba: Správa železniční dopravní cesty, s.o.Sídlo: Prvního pluku 367/5, 18600 Praha 8 - KarlínIČ: 70994234

Top