VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 960–1700 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 2. prosince 2015.

čj. ČTÚ-68 633/2015-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Diskuze je uzavřena.


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV–P/20/1.2016-1 pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz zde.
 


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

RACOM s.r.o., doručeno 2. 12. 2015

České Radiokomunikace a.s., doručeno 2. 12. 2015

 

 

Soubory
Top