VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 146−;174 MHz. Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 146−;174 MHz.

Lhůta k uplatnění připomínek je zkrácena na dobu 3 týdnů z důvodu potřeby přijetí nového vydání této části plánu s účinností k 1. lednu 2015, která umožní prodloužení platnosti vydaných individuálních oprávnění k využívání kmitočtů stanicemi provozovatele železniční dopravy. Stávající část plánu ze dne 6. března 2012 pro kmitočtové pásmo 146−;174 MHz umožňuje v článku 5 využívání kmitočtů stanicemi provozovatele železniční dopravy v původním kanálovém uspořádání pouze do 31. prosince 2014.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 24. listopadu 2014.

čj. ČTÚ-59 790/2014-605
odbor mezinárodních vztahů


Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/1/12.2014-10 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz zde.

Top