VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz (dále jen „část plánu“).

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 87,5–146 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 30 dní ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 28 175/2011-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/22/06.2011-9 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

MEDIA BOHEMIA a.s., doručeno 9. 5. 2011

RADIO BONTON a.s., doručeno 11. 5. 2011

Frekvence 1, a.s., doručeno 11. 5. 2011

EVROPA 2, spol. s r.o., doručeno 11. 5. 2011

MAX LOYD s.r.o., doručeno 12. 5. 2011

LONDA spol. s.r.o., doručeno 12. 5. 2011

Český rozhlas, doručeno 16. 5. 2011

Asociace rozhlasových organizací, doručeno 16. 5. 2011

Top