VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 27,5–33,4 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Úřad rovněž oznámil zahájení přezkumu podmínek využívání rádiových kmitočtů v pásmech 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz.

ČTÚ čj. 9 015/2010-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/11/05.2010-8 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České radiokomunikace a.s.    doručeno 14. 5. 2010

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 14. 5. 2010

T-Mobile Czech Republic a.s.    doručeno 14. 5. 2010

CET Capital s.r.o.                    doručeno 17. 5. 2010


Stanoviska a názory uplatněné zahraničními subjekty.

SES  doručeno 12. 5. 2010

Top