VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 470–960 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 14566/2008-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/10/05.2008-5 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem
podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.   doručeno 18. 4. 2008

Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví   doručeno 2. 4. 2008

Správa železniční dopravní cesty   doručeno 21. 4. 2008

Vodafone Czech Republic a.s.   doručeno 18. 4. 2008

Top