VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2200 MHz a 2700 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 5901/2007-605
odbor mezinárodních vztahů


Během veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínku.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/14/06.2007-8 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz zde.

Top