VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 87,5 MHz a 146 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 61 009/2006-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/02.2007-3 pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Asociace Provozovatelů
Soukromého Vysílání v České republice (APSV ČR)
  doručeno 17.01.2007

Radio Investments s.r.o.  doručeno 18.01.2007

JUKE BOX, spol. s r.o.  doručeno 22.01.2007

SUN MEDIA, s.r.o.  doručeno 22.01.2007

Top