VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 470 MHz a 960 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 50 874/2006-605
odbor mezinárodních vztahů


V průběhu veřejné konzultace byly zaslány pouze připomínky označené za důvěrné a obchodní tajemství, proto není jejich vypořádání zveřejněno.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz zde.


Top