VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 59-105 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 59 GHz a 105 GHz, které jsou dosud uvedeny v Příloze č. 23/12.2004 plánu využití kmitočtového spektra. Oproti stávajícímu dokumentu, který uvedené opatření obecné povahy nahradí, dochází zejména ke změnám ve formální úpravě a dílčím aktualizacím, především v odkazech na mezinárodní dokumenty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12766/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/23/10.2005‑41 pro kmitočtové pásmo 59­–105 GHz zde.

Top