VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů z poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 39 672/2008-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecní povahy č. OOP/16/07.2008-7 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem
podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS Novera a.s.  doručeno 30. 5. 2008

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 6. 6. 2008

Top