VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval návrh opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2022-Y. Úřad navrhuje zrušit stávající opatření obecné povahy s ohledem na existenci vyhlášky č. 51/2022 Sb., o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení, která stávající opatření obecné povahy nahradila.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

 

čj. ČTÚ-23 337/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
OOP 7 Zrušení(315.24 KB)
Top