VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2007-Y, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 38 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2007-Y, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

Tímto opatřením obecné povahy, kterým bude nahrazeno opatření obecné povahy OOP/5/07/2005-8 ze dne 30. června 2005, bude nově upraven obsah a uveřejňování informací o poskytování univerzální služby s ohledem na rozsah povinností, které lze podle zákona o elektronických komunikacích uložit podnikatelům v rámci univerzální služby.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 63 237/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 30.10.2007

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 31.10.2007

Top