VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovanýc

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1.

Úřad v tomto opatření obecné povahy mění hodnotu procenta návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-91 855/2011-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí), doručeno 14.11.2011

Top