VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném do dne účinnosti zákona č. 153/2010 Sb., návrh opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008.

Úřad v tomto opatření obecné povahy stanoví procentní podíly, které budou následně podkladem pro stanovení plateb na účet univerzální služby za rok 2008.

Připomínky k návrhu tohoto opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 93 440/2010-611
odbor ekonomické regulace


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17 zde.

Top