VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/XX.2006-Y v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzu trhu č. A/3/XX.2006–Y, trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby (dále jen OOP č. A/3/XX.2006–Y). Návrh OOP č. A/3/XX.2006–Y je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu na diskusním místě.

Připomínky k návrhu OOP č. A/3/XX.2006–Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 43 798/2005-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .


 Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČESKÝ TELECOM, a.s.   doručeno  30. 1. 2006

T- Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 30. 1. 2006

Top