VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009-Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009–Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/7/XX.2009-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 38 120/2009-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS Novera a.s.  doručeno 05. 06. 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu  doručeno 12. 06. 2009

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 12. 06. 2009

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 12. 06. 2009

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 12. 06. 2009

Top